Routeverkenning

Attentie!
Het is absoluut niet toegestaan om (delen van) de route bij wijze van training of verkenning te betreden.  Ook niet als de belinting is aangebracht.

Blijf op wegen en paden. De land- en grondeigenaren hebben ons verzocht om jullie hier nadrukkelijk op te wijzen.

Respecteer dit!