Parkeren gewijzigd

Dit jaar is er een andere plaats voor het parkeren van auto’s. Het is dichterbij de Start/Finish-locatie. Op deze plaats is er ook gelegenheid om iemand af te zetten en weer verder te rijden (kiss and ride), dit hoeft niet meer op de openbare weg. Alles is goed met borden aangegeven, volg dit en de aanwijzingen van onze vrijwilligers op.

Het parkeerterrein is te vinden tussen de Dominee Veenweg 18A en 20. 

Voor fietsen/fietsers is het parkeren niet veranderd.