Parcoursverkenning

Voorafgaande aan de run is het niet toegestaan de akkers, weilanden en het erf van landeigenaren te betreden. Blijf op de wegen en paden!