Inschrijving wedstrijdcategorieën

De inschrijving voor de wedstrijden JSC, KSR, MSR en LSR is gesloten tenzij de startgroepen nog niet vol zijn. Omdat we nu weten hoeveel startgroepen er voor de wedstrijden zijn, hebben we het aantal startgroepen bij de recreanten kunnen bepalen.  Hun inschrijving is geopend vanaf 15-4 8:00